Vilkår

1. Indledning

Advokatguiden.dk er en tjeneste leveret af Advokatguiden AS (”Selskabet”), Hoffsveien 4, 0275 Oslo, Norge. Nedenfor beskrives betingelser og vilkår (”Vilkår) som gælder for de funktioner og tjenester (”Tjenesten”) som tilbydes brugeren (”Bruger”) af Advokatguiden.dk. Med Brugere menes her både ordinære besøgende og registrerede advokater på platformen. Ved at benytte Advokatguiden.dk, eller ved at bestille et eller flere af vores betalte produkter, samtykker du samtidig til disse vilkår. Advokatguiden.dk forbeholder sig retten til at ændre på vilkårene når som helst, uden forudgående varsel. En opdateret version af vilkårene vil altid findes på www.advokatguiden.dk.

2. Bruk av Tjenesten

Alt indhold på Advokatguiden.dk er beskyttet efter gældende lovgivning. Kopiering, tilgængelighed for almenheden og anden udnyttelse udover det som følger af gældende lovgivning, er ikke tilladt og kræver skriftligt samtykke fra Selskabet. Det er ikke tilladt at kopiere informationen på hjemmesiden ved hjælp af manuelle eller automatiske processer. Krænkelse af Advokatguiden.dk’s rettigheder efter gældende lovgivning eller disse vilkår kan medføre straf og erstatningsansvar.

3. Retningslinjer for vurderinger

  • Alle vurderinger må være saglige, sandfærdige og efterrettelige.
  • Alle vurderinger må basere sig på dine egne erfaringer med den aktuelle advokat, advokatfuldmægtige eller rets hjælper. Du må ikke udgive dig for en anden person end den du er. Du kan kun skrive én anmeldelse per advokat.
  • Vurderinger må ikke være racistiske, pornografiske eller på anden måde ulovlige eller krænkende.
  • Vurderinger må ikke indeholde personlige krænkelser, æres krænkelser, injurier eller på anden måde være egnet til at mis repræsentere andre personer eller virksomheder på en usaglig måde.
  • Vurderinger må ikke indeholde hemmeligheder, konfidentiel information, sensitive personoplysninger eller omtale andre parter end dig selv og den aktuelle advokat eller rets hjælper.
  • En vurdering må være saglig og konkret angive hvorfor du sætter den aktuelle karakter på advokaten, advokatfuldmægtige eller rets hjælperen. Du må underbygge den aktuelle karakter med konkrete eksempler og illustrerende hændelser fra samarbejdet med advokaten eller rets hjælperen.
  • Det er ikke tilladt for advokater og rets hjælpere at anmelde sig selv, eller sine kollegaer. Det er heller ikke tilladt at skrive vurderinger af en advokat eller rets hjælper som Brugeren har en stærk privat eller professionel tilknytning til. Brud på dette punkt kan medføre at advokaten eller rets hjælperen mister muligheden til at bekræfte eller afkræfte klientforhold, på en sådan måde at anmeldelser i fremtiden bliver publiceret uden hans eller hendes involvering. Det kan også medføre at advokaten eller rets hjælperen bliver udelukket og/eller slettet fra Advokatguiden.dk.
  • Du er alene ansvarlig for indholdet i vurderinger du indleverer. Du er kendt med at falske eller misvisende anmeldelser kan indebære personlig straf og erstatningsansvar.

Advokatguiden.dk forbeholder sig den eksklusive ret til at slette vurderinger, som Selskabet mener bryder med disse retningslinjer. Ved at skrive en vurdering samtykker du til at Advokatguiden.dk kan gøre din vurdering offentlig tilgængelig. Samtidig giver du Advokatguiden.dk, og dets kunder og samarbejdspartnere, en eksklusiv, vederlagsfri og evigvarende ret til at benytte vurderingen i forbindelse med Advokatguiden.dk og anden markedsføring. Hvis du mener at en vurdering om dig som advokat, advokatfuldmægtig eller rets hjælper bryder med disse retningslinjer beder vi om at du kontakter os på e-mail support@advokatguiden.dk. Selskabet tager sådanne henvendelser alvorligt og vil behandle disse efter procedurereglerne nævnt under Aftalens punkt 4.

4. Reservationsmuligheder

Advokatguiden.dk har som mål at skabe større grad af transparens og efterrettelighed i advokatbranchen. Advokater tjener et vigtigt samfunds formål i Danmark, og det er i fællesskabets interesse at der findes god, opdateret og neutral information om de ulige advokaters virke. Al basis information indsamles gennem forskellige åbne kilder. Publiceringen af denne data er i tråd med GDPR og er ellers beskyttet af den grundlæggende ytringsfrihed. Normalt af publicerer Advokatguiden ingen information, herunder hverken individuelle advokatprofiler eller anmeldelser, medmindre der foreligger tungtvejende grunde for dette. Hvis du mener at kunne sandsynliggøre tungtvejende grunde, beder vi om at du sender os en e-mail til support@advokatguiden.dk. I brevet må du redegøre for hvorfor du mener der foreligger tungtvejende grunde til af publicering. Vedlæg også gerne bilag som understøtter din påstand. Sekretariatet i Advokatguiden vil vurdere din henvendelse i løbet af 10 arbejdsdage. Sekretariatets afgørelser er offentlige og vil publiceres på Advokatguiden.dk i tråd med Advokatguidens transparens-princip. Et eventuelt afslag kan ikke påklages, men potentielt bringes for retten ved danske domstole.

5. Om betalte tjenester

Advokatguiden.dk er gratis at benytte for ordinære besøgende. På Advokatguiden.dk kan advokater, advokatfuldmægtige og registrerede rets hjælpere vælge at bestille ulige betalte produkter, ligesom opgraderede profiler, abonnementer på leads, m.v. For opgraderede profiler gælder normalt en 12 måneders bindende abonnementsperiode. Betaling sker på forskuds basis, med 10 dages ordinær fakturafrist. Efter bindingsperiodens udløb, kan abonnementet opsiges med 3 måneders gensidigt varsel. Hvis abonnementet er indvilget med rabat, videreføres rabatten ikke for næste periode uden egen aftale om dette. Ordinære priser vil således gælde for næste aftaleperiode. For abonnementer på leads, gælder løbende aftale med 1 måneds gensidig opsigelsesfrist. Med leads menes fremsendelse af en potentiel kunde på e-mail. Antal leads tælles uafhængigt af om kunden faktisk bliver kunde af advokaten efterfølgende fremsendelsen. Advokaten bliver faktureret efterfølgende på månedlig basis, baseret på antal fremsendte leads.

6. Værneting

Oslo Tingrett er værneting.