Personværnerklæring

 

Behandlingsansvar

Advokatguiden AS (herefter kaldet Advokatguiden) er behandlingsansvarlig for al behandling af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, sammenstilling, lagring og udlevering, eller en kombination af disse brugsområder, som benyttes igennem Advokatguiden.dk. Advokatguiden har ansvaret for at oplysningerne som vi har om dig bruges i tråd med personværnlovgivningen. I denne personværnerklæring giver vi dig information om områderne Advokatguiden er behandlings ansvarlig for.

Personoplysninger er alle oplysninger, som kan knyttes til dig som person. Denne erklæring opdateres fortløbende. En opdateret version vil altid findes tilgængelig på www.advokatguiden.dk.

 

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler hovedsageligt oplysninger om dig i følgende situationer:

-    Når du ønsker at oprette en anmeldelse af en advokat, advokatfuldmægtig eller retshjælper

-    Når du beder om tilbud på advokat tjenester

-    Når du gør krav på en advokat profil på vores hjemmesider

-    Når du samtykker til at vi kontakter dig i markedsføringsøjemed, eksempelvis i forbindelse med påmelding til et nyhedsbrev eller lignende

-    Når du besøger vores hjemmeside advokatguiden.dk

Oplysninger som typisk indsamles er navn, adresse, mobil/telefon, e-mail adresse og firma tilknytning. I tillæg indsamler vi ulige teknisk information, eksempelvis browser statistik, IP-adresse, m.m.

Hvis du er registreret som advokat, advokatfuldmægtig eller retshjælper kan vi også indhente informationen om dig fra ulige åbne kilder og databaser og publicere dem på vores hjemmeside.

 

Hvad registreres når du gør krav på en advokatprofil?

Når du gør krav på en advokat profil, registreres blandt andet følgende oplysninger: e-mail adresse, adgangskode (krypteret) beskrivelse af dine tjenester, firma tilknytning, juridiske fagområder herunder også stikord og kontakt information.

 

Hvad registreres når du beder om tilbud på advokat tjenester?

Når du beder om tilbud på advokat tjenester, registreres blandt andet følgende oplysninger: din e-mail adresse, navn, ønskede juridiske fagområder og din øvrige kontaktinformation.

 

Hvor længe gemmer vi personoplysninger?

Oplysninger om advokater, advokatfuldmægtige og retshjælpere gemmes så længe vedkommende er aktiv i branchen og tilbyder sine tjenester, og der ingen grund er til at tro at vedkommende i fremtiden ikke vil genoptage sit virke som advokat, advokatfuldmægtig eller retshjælper.

For andre brugere lagres oplysningerne i maksimalt 10 år.

 

Besøg på vores hjemmesider

Cookies

Cookies er små tekstfiler der placeres på din computer, når du åbner en hjemmeside. Der er flere årsager til at sådanne cookies placeres. Nogen cookies er nødvendige for at forskellige tjenester skal fungere, mens andre placeres for at kunne analysere brugen af hjemmesiden.

På vores hjemmeside bruger vi både cookies som er sessions baseret (slettes når du lukker browseren, og bruges til at registrere brug af og valg på hjemmesiden) og faste cookies (beholdes i oplyste perioder, blandt andet relateret til indlogning og præferencer).

 

Webanalyse

Vi bruger Google Analytics til statistik og information om brug af vores hjemmesider. Vi bruger Mailchimp for at administrere vores nyhedsbrev lister og udsendelse af nyhedsbrev.

 

Behandlingsgrundlag for personoplysninger

Publicere information om en advokat

Når vi publicerer information om en advokat på advokatguiden.dk gør vi dette for at tilbyde en samfundsnyttig informations tjeneste. Dette er i henhold til GDPR artikel 6 1 f) som tillader os at behandle oplysninger som er nødvendige for at ivaretage en berettiget interesse som vejer tungere end hensynet til den enkeltes personværn.

 

Publicere en vurdering af en advokat

Såfremt du ønsker at give en vurdering af en advokat, behandler vi personopplysningerne om dig og den relevante advokat for at opfylde vores aftale med dig i henhold til GDPR artikel 6 1 a). Behandlingen har også grundlag i den berettigede interesse, forbrugerne har af at sådanne vurderinger er publiceret af hensyn til konkurrence og muligheden for bedre advokattilbud. GDPR artikel 6 1 f) tillader os at behandle oplysninger som er nødvendige for at ivaretage en berettiget interesse som vejer tungere end hensynet til den enkeltes personværn.

 

Tilbud på advokattjenester

Såfremt du ønsker at bede om tilbud på advokattjenester, behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde en aftale med dig, jf. GDPR artikel 6 1 b). Hvis du samtykker til at vi kan markedsføre vores tjenester mod dig, så er behandlingsgrundlaget for markedsføring GDPR artikel 6 1 a), hvor du samtykker til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Besøge vores hjemmesider

Når du besøger vores hjemmeside advokatguiden.dk indsamler vi teknisk information. Denne information behandles ifm. analyse og forbedring af vores tjenester. Behandlingsgrundlaget for brug af cookies og analyse er GDPR artikel 6 1 f), som tillader os at behandle oplysninger som er nødvendige for at ivaretage en berettiget interesse som vejer tungere end hensynet til den enkeltes personværn. Den berettigede interesse er at forbedre og videreudvikle vores hjemmesider og tjenester.

 

Udlevering til tredjepart

Vi udleverer kun personoplysninger til tredjepart efter aftale med dig, eller når vi finder det formålstjenesteligt at benytte eksterne systemleverandører. Vi har databehandleraftale med relevante tredjeparter som sikrer samme trygge behandling af oplysningerne som hos os, og en behandling hos tredjepart i henhold til GDPR.

 

Informationssikkerhed

Baseret på en risikoanalyse omhandlende behandlingen af personoplysninger har vi gennemført egnede organisatoriske og tekniske tiltag for at sikre dine personoplysninger.

Tiltagene sikrer:

-    Konfidensialitet; Kun autoriserede brugere har tilgang til personoplysningerne.

-    Integritet; Nøjagtighed og fuldstændighed af personoplysningerne, sikkerhed mod uautoriseret ændring og sporbarhed af ændringer.

-    Tilgængelighed; Personoplysninger er tilgængelig for autoriserede personer ved behov. Vi har almindelige sikkerhedslogger i systemerne hvor al brug af systemet bliver registreret.

 

Dine rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder ved at sende en e-mail til os på support@advokatguiden.dk eller brev til:

Advokatguiden AS

c/o Journey Agency Norway AS

Hoffsveien 4

0275 Oslo

Norge

 

Følgende rettigheder kan udøves af dig:

-    Indsyn i egne oplysninger; Du kan kræve kopi af personoplysninger vi behandler om dig.

-    Korrigering af personoplysninger; Du kan bede om korrigering af personoplysninger vi behandler om dig.

-    Sletning af personoplysninger;  I givede situationer kan du bede om sletning af personoplysninger vi behandler om dig.

-    Begrænsning af behandling af personoplysninger; I nogen situationer kan du bede om begrænsning i behandlingen af personoplysninger vi behandler om dig.

-    Protestere mod en behandling af personoplysninger; Såfremt vi behandler personoplysninger om dig med grundlag i vores opgaver, eller på baggrund af en interesseafvejning, har du ret til at protestere mod vores behandling af personoplysninger om dig.

-    Dataportabilitet; Såfremt vi behandler personoplysninger om dig med grundlag i samtykke eller en kontrakt, kan du bede os om at overføre personoplysninger om dig til dig eller til anden behandlingsansvarlig.

Vi håber du vil sige til, hvis du mener vi ikke overholder reglerne i personoplysningsloven. Tag da først kontakt med os på support@advokatguiden.dk. Du kan også klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Mere information om dette finder du på datatilsynet.dk.